Historie

Znak a prapor obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1271.

Zdůvodnění k návrhu znaku a praporu obce Polom (o.Přerov).

První nepřímá zpráva o existenci osady, leží 10km sv.od Hranic na Moravě, pochází již z r.1201 (markrabě Jindřich Vladislav odňal tehdy Hranice s okolím rajhradským benediktýnům a daroval je hradišťskám premonstrátům). Ve vsi, která po celé feudální období sdílela osudy hranického panství, bylo dědičné fojtství.

Podle V.Bartovského je jméno obce odvozeno od kdysi rozsáhlých pískovcových lomů. Významná železniční trať a dálnice na Ostravu rozdělují dnešní Polom na tři části.Obecním katastrem protéká potok Luha, který napájí pět polomských rybníků, po obou stranách železnice se rozlévají mokřady a močály, sloužící k rybaření. V Polomi nejsou evidovány významnější historické památky, zmínit lze jen mariánskou kapli z pozdního 19.století. V minulosti se zdejší obyvatelé živili především zemědělstvím, což dokazuje i stará obecní pečeť s figurou radnice v pečetním poli, německý opis kapitálou SIGILL: DER: GEMEINDE: POHL:1766 (MZA Brno,f-G 125, i č.2007).

V překládaných návrzích nových polomských obecních symbolů byla příliš frekventovaná radlice nahrazená figurou obilného klasu. Dva zúžené stříbrné kůly symbolizují obcí probíhající významné komunikace, základní modrá barva potok Luhu, zdejší rybníky,mokřady a močály. Zatímco kopáč zkřížený s palicemi je v přeneseném smyslu mluvícím znamením,lilie je symbolem mariánským. V jednom z alternativních návrhů nalezneme i  misky vah, symbolizující soudní pravomoc zdejších fojtů ), nebo dva vinařské nože, převzaté stejně jako doplňující kombinace červené a zlaté z erbu knížat z Ditrichštejna, dlouhodobých majitelů hranického panství.

 

 

Počasí
Počasí

Harmonogram svozu komunálního odpadu.xls


Pošta Partner I

Otvírací doba
PO   13.00-16.00
ÚT    08.00-11.00
ST    13.00-16.00
ČT    08.00-11.00
PÁ   08.00-11.00 
V dopolední otvírací době se zásilky vydávají v době od 9.30 do 10.45.
Děkujeme za pochopení.

Ceník poplatků a služeb

Ceník poplatků a služeb.doc

Formuláře ke stažení

najdete v liště : Obecní úřad-příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

 

Obecní INFOKANÁL sms

Aktuální uzavírky silnic v Olomouckém kraji

Aktuální uzavírky silnic

Pálení klestí

www.czechpoint.cz

http://www.regionhranicko.cz/

 

Mikroregion Rozvodí
rozvodí[1].gif

www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

Obec Polom obdržela dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016, d.t.1 Podpora budování a obnovy infrastr. obce, na opravu místních komunikací "Přes přejezd " a "Náves" ve výši 250.000,- Kč, t.j. 50% z celkových nákladů na akci. Realizace od 1.7.2016 - do 7.7.2016.

 

MAS Hranicko

 

polom_footer.png