Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Mimořádné opatření: změna doby pro nákupy osob nad 65 let od 7:00 do 9:00

Mimořádné opatření: změna doby pro nákupy osob nad 65 let od 7:00 do 9:00Praha 19. března 2020

Č. j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN

*MZDRX019JVWK*

MZDRX019JVWK

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:

 

I.

 

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin,
hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi
7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění
nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně
zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru
zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele
prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 

 

II.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. března 2020.

 

 

III.

Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března 2020, č. j. MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN.

 

 

 

 


Odůvodnění:

 

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-
CoV-2 v České republice.

S ohledem na fakt, že obzvláště zranitelnou skupinou, kterou ohrožuje onemocnění COVID-
19, jsou senioři a zdravotně postižené osoby, vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup
základního zboží (potraviny, drogistické zboží). Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS-
CoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let.

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví