Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > MAS Hranicko vyhlásila Výzvu č.3 dotačního programu MAS-PRV

MAS Hranicko vyhlásila Výzvu č.3 dotačního programu MAS-PRVAž do 3.6.2019 mají prostor zemědělci, výrobci potravin a podnikatelé v cestovním ruchu na podání Žádostí o dotaci v rámci vyhlášené Výzvy č.3 dotačního programu MAS-PRV.

Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 086 085 Kč, takže při průměrné míře dotace kolem 45% budou podpořeny projekty s celkovými výdaji téměř 16 milionů Kč. Žádosti o podporu bude MAS přijímat do 3.6.2019 včetně, kdy bude Výzva uzavřena.

Podpořeny budou žádosti o dotaci ve 4 fichích (oblastech). Fiche č.11 Rozvoj zemědělských podniků nasměruje přes 2 miliony korun do investic v rostlinné a živočišné prvovýrobě, kromě rekonstrukcí budov mohou zemědělci nakoupit také pevně stojící technologie nebo mobilní zemědělské stroje. Obdobné je to u Fiche č.12 Zemědělské a potravinářské produkty, jen s tím rozdílem, že hlavní podporovanou oblastí je až samotné zpracování plodin, mléka či masa do finálních výrobků určených na jídelní stoly obyvatel regionu. Alokace pro tuto fichi je cca 2.230.000 Kč dotací. Související Fiche č.15 Krátké dodavatelské řetězce pak podpoří především distribuci a prodej potravin místních výrobců. Paleta možností je široká: od kamenných či pojízdných prodejen a stánků přes společný prodej ze dvora, bedýnkový prodej,  tržnice až po eshopy, balení výrobků či propagaci. Dotace se vztahují jak na stavební úpravy, tak na vybavení a technologie. Pro získání dotace je ovšem nutné, aby se spojily minimálně 2 subjekty do společného uskupení. Typicky výrobci, nebo jimi vytvořený spolek, zapojit se mohou i obce.  Alokace této Fiche je téměř 2 miliony korun. Menší částka 750.000 Kč je pak určena pro nezemědělské podnikatele v oblasti Fiche č.14 Podnikání v cestovním ruchu, kde lze podpořit penziony, hotely, kempy či komerčně provozovaná sportoviště.

 

MAS Hranicko k této Výzvě pořádá Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční v pondělí 6.5. od 15.30h v Kunzově vile v Hranicích.

 

V běhu jsou také další výzvy určené už spíše specifickému okruhu žadatelů. V oblasti životního prostředí je možno až do září žádat o dotace na výsadbu sídelní zeleně a budování tzv. ÚSES, do konce května pak probíhá příjem žádostí v oblasti sociálních služeb, sociálního začleňování či podpory zaměstnanosti. V polovině května pak budou otevřeny dotační výzvy pro obce v oblasti bezpečnosti dopravy a pro zájemce o rozběh nových či rozšíření už fungujících sociálních podniků. 

 

Další podrobnosti a podklady najdou zájemci na webu www.regionhranicko.cz/sclld.