Sbor dobrovolných hasičů a JSDH obce Polom

SDH Polom byl registrován jako organizační jednotka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pod číslem 3808101 dne 17.7.1996. 

Hasičské desatero

Zřizovací listina JSDH

Přihláška - Základní odborná příprava velitelů a strojníků

IČO: 65914082

Potřebné koncese uděleny.

2015

  • Stále se těšíme na zájem nových členů SHD.
  • JSDH není v plném počtu, což velmi komplikuje akceschopnost jednotky.  
  • Avia prošla technickou kontrolou

Letos poprvé proběhne sběr elektrozařízení v projektu Elektrowin "Recyklujte s hasiči". Hasiči svezou od vašeho domu v sobotu 24.10. od 14. hodin. Informace v letáku níže nebo v Obecním zpravodaji.Onfo o svozu.

srpen - díky všem ochotníků, kamarádům a příznivcům jsme otevřeli hasičskou klubovnu v Boudě na hřišti.

2012

5.srpna se SDH v rámci projektu přeshraničního partnerství zúčatnil závodů ve Sříteži nad Ludinou. Tyto závody, s účastí SDH z Polska a celého širého hranického okolí, proběhly u příležitosti výročí 120let trvání SDH ve Stříteži. Krásné počasí, bezvadně zabezpečené zázemí, velká účast cca 20 týmů - moc hezké odpoledne a večer. Účast na projektu přinesla pro polomské hasiče nové modré sportovní přilby a závodní oblečení. Více ve Stříteži

Děkuji všem nadšeným členům SDH, kteří se podíleli na přípravě a bezvadném průběhu stavění a 26.5.2012 Kácení máje se Dnem dětí. Ukázka útoku byla letos excelentní, máme sprintery radost pohledět. (starostka)

JSDH má letos za sebou první aktivní zásah při hašení požáru, který v Polomi vznikl při samovznícení trávy na břehu mokřadu za hřištěm. Při příjezdu jednotek z Hranic a Bělotína již naše jednotka požár bezpečně zlikvidovala. Vedení při zásahu převzal Roman Šrámek, aktivní účast: Tomáš Macík, Martin Kozák, Vlasťa Prokl. Účastní zásahu: Miroslav Macík, Lucka Vozáková, Franta Martiňák, Lukáš Pavelka, Radek Šnajdr. V této souvislosti opět vyvstala nutnost dovybavit jednotku základními pomůkami a ochrannými prostředky.

2011

Novinky z obecního úřadu:

  • Obec Polom děkuje dobrovolným hasičům za brigádu na č.p.89, při stavbě opěrné zdi.
  • Obec koupila, pro potřeby SDH Polom, hasičskou Avii od Obce Palkovice.
  • 5.května se starostka účastní odborné přípravy starostů, která bude zaměřena na mimořádné události, krizové situace a jejich řešení.
  • vypsali jsme celoroční objednávku vody pro cvičení JSDH -  množství hlaste na obci!
  • plánujte stavění a kácení máje
  • plánujte aktivity na 13.srpna - Den obce!

Okrskové kolo v Olšovci

V sobotu 30.dubna se polomští hasiči po teméř deseti letech zúčastnili hasičské soutěže. A byli vidět. Kdo očekával debakl, šeredně by se spletl. Z devatenácti družstev - devátí! Trocha tréninku, přesnější muška a příští rok snad absolvují i další kola. Je potřeba doplnit vybavení - soutěžní. Více ve fotogalerii.Olšovec

Kácení máje

Poděkování všem, kteří pomáhali s organizací akcí Den dětí a Kácení máje. Ukázka požárního útoku se povedla a nápad s předvedením proudnic dětem se moc líbil. Až na deštivé počasí - ale aspoň to bylo jako cvičení v terénu. Móóóc dobré. Čemuž odpovídá to, že se končilo v pět ráno.více fotek

Pozvánka na smažení vajec

Jednotka sboru dobrovolných hasičů má v současnosti jen 6 členů. Plný stav čítá 9 členů, a proto, zájemci o členství v jednotce, kontaktujte velitele Stanislava Šrámka (737 187 847)

V pátek 15.dubna hasiči cvičili a seřizovali stroje.

Všichni nováčci ukázali, že mají sílu, vytrvalost a hlavně chuť dokázat, že hasiči v Polomi mají dorost, který bude se ctí pokračovat ve více než stoleté hasičské historii obce.

Začátky jsou těžké , začalo pravidelné cvičení JSDH. Datum a čas je vázáno na vhodné počasí. Informace u velitele.

 

Počasí
Počasí

Harmonogram svozu komunálního odpadu.xls


Pošta Partner I

Otvírací doba
PO   13.00-16.00
ÚT    08.00-11.00
ST    13.00-16.00
ČT    08.00-11.00
PÁ   08.00-11.00 
V dopolední otvírací době se zásilky vydávají v době od 9.30 do 10.45.
Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Polom
Pondělí a Středa
07.30-11.30,
12.30-17.00

hodiny pro styk
s veřejností

 

Ceník poplatků a služeb.doc

Obec Polom, okres Přerov,  Polom č.p. 95, PSČ: 753 64, IČO: 00850675         
tel: 581 612 109,
mobil: 602 514 346            e-mail: ou@obecpolom.cz, www.obecpolom.cz


 Formuláře ke stažení

najdete v liště : Obecní úřad-příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

 

polom_footer.png