Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Poděkování JSDH a dobrovolníkům, info o povodni

Poděkování JSDH a dobrovolníkům, info o povodniVážení občané, ráda bych poděkovala Jednotce SDH obce, která prokázala příkladné nasazení a odvahu při povodni ve dnech 26.6, 27.6. a 30.6.

Mohutné bouřky a přívalové deště rozvodnily říčku Luhu v podvečer 26.června. Již několik předešlých deštivých dnů způsobilo, že nasáknutá země nebyla schopna absorbovat další vodu. Voda, která se valila z Jindřichova a Bělotína během několika hodin způsobila ve spojení s nasyceným povodím bleskovou povodeň. Po vyhlášení  2. SPA byl aktivován povodňový štáb, povodňová komise a Jednotka SDH obce Polom. Požární poplach byl spuštěn při 3.SPA, ve 20:30 byla vyžádána pomoc na lince 150.  Jednotka SDH Polom se sešla v průběhu minut při nakládání pytlů s pískem a vybavení, začala práce v jednotlivých nemovitostech dle ohrožení a povodňových plánů. Operační středisko HZS vyslalo jednotku, která přivezla 40 pytlů s pískem. V té době již nebyla obec průjezdná, a tak naše jednotka spolu s dobrovolníky překládala pytle na staré cestě pod Lučickým křížem. Na pomoc se, bohužel nemohla, vzhledem k okolnostem dostavit žádná jednotka hasičů z okolních obcí ani ORP Hranice. Ve 23:30 byly ohrožené  nemovitosti zabezpečeny, relativně uspokojeny požadavky na zvedání nábytku a zajištění majetku.

U nejméně jedné nemovitosti byl zásah povodňovou záplavou tak velký, že nebylo možno zabránit totálním škodám.

Velký dík zasahujícím patří při evakuaci osoby v rozbouřeném až metr vysokém proudu u Luhy. Tady šlo o život nejen zachraňované osobě!

Zásah proběhl ve 12 nemovitostech, 5 nemovitostí bylo přesto zaplaveno vodou a  bahnem do výšky 30 cm v obytných prostorech a hospodářských částech, nejméně 5 nemovitostí mělo zaplaveno technické místnosti, sklepy, stodoly, chlévy, apod. Bohužel se utopila hospodářská zvířata.

Zaplavena byla zahrádkářská kolonie pod Luhou, výstrahu obdrželi pouze ti, kdož jsou přihlášeni k SMS Infokanálu. Není v silách obce obvolávat zahrádkáře jednotlivě. Starostka volá ohroženým nemovitostem občanů obce a přijímá požadavky kohokoliv v obci na základě povodňového plánu. 

Hladina kulminovala cca ve 02:00, 27.6. Jednotka v tu dobu byla stále v pohotovosti, obhlídky toku byly prováděny až do 07:00, kdy byl 3.SPA povodňové ohrožení snížen na 2.SPA povodňovou pohotovost.

28.6. byla vyžádána součinnost na čísle 150 pro Jednotku SDH obce, jelikož nebylo v silách naší jednotky odklidit naplavené včelí úly s aktivními včelami a povodňový materiál, který zablokoval jez na Luze.  

30.6. 21:50 obhlídka Luhy, která dostoupila horní hranice 2.SPA, opět se vylila u č.p.19 a zaplavila místní komunikaci. 23:15 dorazila vyžádaná jednotka HZS z Hranic, která zde odložila 15 pytlů s pískem, 11 k nemovitosti č.p.19. 00:50 chybělo do záplavy u nemovitostí na horním toku cca 5 cm. Naštěstí přestalo pršet a Luha začala klesat.   

Poděkování patří i povodňovému štábu a občanům, kteří nabídli ruce i vlastní techniku při zásahu. Dobrovolně a nezištně se brodit ve studené a bahnité vodě, riskovat své zdraví a majetek v podobě auta či traktoru je ukázkou toho, že tito lidé mají srdce na pravém místě. Neváhají přijít na pomoc v nouzi. Jak se říká: " V nouzi poznáš přítele."

Vřelé poděkování míří od Obce, a také od občanů nemovitostí, ve kterých se podařilo zabránit ještě větším škodám na majetku a lidském životě.

Jmenovitě bez ohledu na pořadí děkujeme těmto:

Velitel JSDH Stanislav Šrámek, Radek Šnajdr, Vít Šrámek, Tomáš Macík, Roman Šrámek, Lukáš Ferda (super auto a parta při evakuaci osoby ze zatopené nemovitosti), Jaroslav Škrabák (traktor, vyprošťování zaplavených aut), Drahomír Zubíček (traktor s materiálem a Jednotkou), Václav Sládeček (zabezpečení jezu), František Gawlowski, Jiří Adamčík, Zdeněk Baďuřík st.(traktor), Zdeněk Baďuřík ml., Vojtěch Koubek, Petr Koubek, ml., Jaroslav Škrabák, ml., Kateřina Vávrová, Tomáš Vávra (zásah u vyplavených včel) a Magdaléna Vávrová, V. Prokl, ml.

Obec v rámci krizového řízení také zajistila odvoz povodňového materiálu, uhynulých zvířat, bude řešit pročištění propustků a příkop (po zprovoznění kanalizace v Bělotíně, veškerá technika je momentálně tam). Pokusili jsme se zajistit přednostní vyčerpání zaplavených jímek, domlouvat se však musíte individuálně na čísle 581 601 717, zájem je enormní i od jiných obcí.

Záplavová voda se také dotkla některých nemovitostí, které sice nejsou v záplavové oblasti, přesto jim voda z polí dělá značné obtíže.

Ráda bych vyjádřila alespoň slovem soucítění a podporu všem zaplaveným. Byla to velká zkouška a čeká na nás ještě léto plné práce.

Hodně sil všem

Marta Koubková, starostka obce