Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Obecní zpravodaj

Nejbližší akce:

23.5. - 2. workshop Family Friendly Community, pracovní skupina a občané budou dále pracovat v dílničce k realizaci nápadů z 1. workshopu FFC. 

Pozvánka na 2. workshop FFC 25.4.2024.docx

 

Letní akce, které budou včas upřesněny:

1.6. - Den dětí a kácení máje - organizuje Rybářský spolek Polom, SDH Polom a Střelecký klub.

7.6. a 8.6. Volby do Evropského parlamentu, pátek  14:00 - 22:00, sobota 8:00 - 14:00, spol. místnost OÚ.

12.6. - Veřejné jednání zastupitelstva obce, v 18:00 hodin ve spol. místnosti OÚ Polom.

20. 7. Červencová noc - letní taneční zábava Mysliveckého spolku Luha Polom a SDH Polom.

17.8. - Den obce Polom 

Podzim v obci:

14.9. - Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu, 8:30 - 9:30 hodin za obchodem. 

 

Obecní zpravodaj, květen 2024 

I v letošním roce probíhá v obci několik investičních akcí. První z nich začala hned z kraje roku, a to rozsáhlá modernizace obecního hřbitova. Byla vydlážděna nová přístupová cesta, chodníčky, přibyla parkovací místa. V levé zadní části nově najdete rozptylovou loučku, která je samozřejmou součásti každého moderního hřbitova.   Právě probíhá zakládání záhonů a trvalkových výsadeb.

Jak se celá akce zatím zdařila se můžete přesvědčit sami krátkou návštěvou, případně posezením na nově vytvořeném odpočinkovém místě přímo před hřbitovem, u branky je stojan na kola, dvě lavičky jsou umístěny i uvnitř hřbitova.

Další nákladnější akcí hrazenou z obecního rozpočtu je započatá rekonstrukce na domě č. p. 89 (Červený barák). Byly postaveny 2 nové komíny, zřízeny výlezy na střechu, které dosud chyběly, byl vybudován nový vstup na půdu.

Opravou prošla i střecha včetně okapů na budově s č. p. 52 (budova mateřské školy a obecních bytů).

V jarních měsících jste možná zaznamenali, že došlo ke kácení těch stromů podél Luhy, které dožily nebo byly rizikové (např. zasahovaly do elektrického vedení.)

Na prázdniny je naplánovaná oprava výtluků na místní komunikaci vedoucí za tratí od mostu k mostu přes Luhu. Ke zhoršení stavu této vozovky přispěla i objízdná trasa, která tudy byla nedávno vedena. A bohužel i v současných dnech, kdy je u hasičské zbrojnice instalován semafor, dochází k častějšímu používání této cesty.

Rádi bychom znovu pozvali k návštěvě obecního sádku, který se nachází pod domem rodiny Vykopalovy. Roste tam něco k sezobnutí, můžete si odpočinout na lavičce či nechat proběhnout děti mezi stromy. 

Za zmínku ještě stojí velmi vydařený společný projekt obcí Mikroregionu Rozvodí - Prvomájový výlet po obcích mikroregionu, jehož první zastávkou byla právě naše obec. Účast byla opravdu hojná – přibližně 40 cyklistů a plný autobus pěších turistů. Přijela také návštěva německých rodáků a přátel z Bělotína. Výletníci projeli všechny obce Rozvodí - Polom, Bělotín, Střítež nad Ludinou, Olšovec, Jindřichov, Partutovice a Potštát.

Doufáme, že se setkáme na obecních akcích, na které jste srdečně zváni. A

Krásný konec školního roku a pohodové prázdniny přeje Zastupitelstvo obce

 

Dále přinášíme zevrubný souhrn očekávaných událostí

Křížek u Kaple sv. Kateřiny, který byl odstraněn z důvodu rozšíření doprovodné komunikace, našel své místo před kaplí. Bude jasně viditelný na prostranství před kaplí naproti Mateřské škole. Kříž budeme světit v rámci programu Dne obce 17. srpna. Je posledním neopraveným křížem v obci, dva předcházející jsme vysvětili v minulém roce. Na opravu přispělo Ministerstvo zemědělství.

Harmonogram dokončení krajské komunikace přes obec (od hřbitova k nádraží), včetně doprovodných odboček pod mosty, k obchodu atd. bude podle informace z dnešního (21.5) kontrolního dne Stavby:  všechny práce budou postupovat v děleném režimu po polovinách komunikace průjezd bude zajištěn. Opět se budeme muset obrnit trpělivostí, protože dojde k uzavírkám odboček pod mosty v řádu týdnů. Vždy po jednom, jak už jsme to zažili, průjezd pro jednotky IZS bude zaručen. Informace budou posílány infokanálem a zveřejňovány s předstihem. Obslužnost bude zajištěna ať přes železniční přejezd nebo již vybudovanou komunikací kolem hřiště pro občany u nádraží a cihelny.

Bude to náročné období. Tímto by měly být práce v obci skončeny.

Náhradní výsadba stromů bude pokračovat až do podzimu i na náhradních obecních prostranstvích. Jak víte, tak břehy dálnice u hřiště výsadbu neumožňují, jsou příliš příkré. Náhradní výsadbu jsme tedy domluvili uvnitř obce a kolem hřiště.

Dokončeny budou sjezdy na pozemky, nájezd ke kapli a veřejné osvětlení k hasičárně.

Stále jednáme o odděleném pruhu pro chodce v rámci krajské komunikace. Vybudování chodníku v pravém slova smyslu není možné. Do příkopu jsou svedeny žumpy, nelze ji zatrubnit pro splach vody z polí, bylo by nutné udělat přeložku plynu, veřejného osvětlení, zajistit uliční vpusti pro kategorii krajské silnice, to vše za částku desítek milionů, na to obec peníze nemá. Navštěvujte jednání zastupitelstva obce, dotazujte se starostky přímo, mnohokrát jsme o tom mluvili. Bez vaší účasti na jednáních se často šíří obcí dohady o tom, jak vedení obce hájí obecní zájmy, a zda vůbec věci spějí k řešení.   

Jediné místo pro obecní čistírnu odpadních vod je plocha na hřišti. Pro druhou půlku obce na pozemku tzv. naproti domu paní Adamské, parc.č.179/1.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Dalším velkým tématem, o kterém bychom chtěli pohovořit je odpadové hospodářství. Jistě jste si všimli, že jsme byli nuceni přistoupit ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na Kč 700,- / osobu. I přesto bude letos obec doplácet za služby spojené se svozem přibližně 300 tisíc korun. Abychom nemuseli příští rok opět zvedat poplatek, je zapotřebí snížit produkci směsného odpadu, která v naší obci rok od roku roste. K tomu vede jen jediná cesta – důkladnější třídění.

Popelnice na tříděný odpad jsou rozmístěny po celé obci, plasty svážíme jednou za čtrnáct dní přímo od Vašich domovů. Nádoba na použitý olej se nachází vedle obchodu. Kontejner na objemný bioodpad najdete kousek od obecního úřadu, za podjezdem u rybníku. Na obecním úřadě jsou pro Vás k dispozici nádoby na kompostovaný odpad, které si můžete umístit na vlastní zahradě. Odměnou Vám pak bude krásná hlína, kterou můžete využít na svých zahrádkách.

Informace o třídění, včetně harmonogramu svozu odpadu naleznete v záložce Svoz odpadu. 

 

Publicita na web (1).pdf

 Veřejné prostranství u návsi, dotace SZIF , MAS Hranicko, 2023.

IMG_20230804_082159.jpg

 

 

 

 

 

 

IMG_20221206_081327.jpg

Předmětem je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.                          Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

 

Kontakty:

starostka: 602 514 346, www.obecpolom.cz

obecní úřad, účetní: 581 612 109,  ou@obecpolom.cz

Otevírací doba pošty:

Pondělí a středa 13:00 -15:00 hodin, 

úterý, čtvrtek a pátek 9:00 -11:00 hodin.                                             

Knihovna je otevřená každé úterý od 15:00 do 17:00 hodin.