Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Obecní zpravodaj

Obecní zpravodaj 2019

Dotace pro zemědělce a výrobce potravin

TZ - MAS Hranicko vyhlásila Výzvu č. 5 dotačního programu MAS-PRV.docx

Prosinec
Vánoční akce:

13.12. Vánoční setkání důchodců, od 16:00 ve společenské místnosti Obecního úřadu, vystoupení dětí z MŠ Polom, hudební vystoupení, pohoštění.

19.12. Vánoční koncert v kapli sv. Kateřiny v 16:30, vystoupí dětský pěvecký sbor při ZŠ v Bělotíně, také si společně zazpíváme koledy, poté sousedské posezení ve spol. místnosti OÚ

 

Co patří do směsného komunálního odpadu, tedy do černé nebo šedé popelnice.

Přibližně 73 % Čechů aktivně třídí odpad. Někdy však ve snaze vytřídit veškerý odpad skončí v nádobách na separovaný odpad i věci, které tam nepatří. Nejenže to ztěžuje práci na třídících linkách, ale může to ostatní vytříděný odpad znehodnotit.

Tento odpad PATŘÍ do směsného odpadu:

 

Odpady označené identifikačním kódem C/

Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený kombinací různých materiálů. Ve většině případů vhazujte proto takto označené obaly do směsného odpadu. Výjimku tvoří například C/PAP. Jedná se o nápojové kartony, které patří sešlápnuté do kontejnerů označených oranžovou nálepkou nebo oranžových pytlů. Lze je sem vhazovat i s víčky.

Mastné a silně znečištěné obaly od potravin

Obaly od pizzy a silně znečištěné obaly od potravin, mastné obaly, mokré papírové obaly. Jedná se o znečištěný obal, který nelze pro další recyklaci použít. Naopak může znehodnotit správně vytříděný odpad. Pokud nádobu od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete ji dát do kontejneru na plasty. Olej značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu.

Obaly od zubní pasty

Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

Použité dětské pleny, papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby

Výše uvedené patří pouze do černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad. Pokud nejsou chemicky ošetřené, je možno použité papírové kapesníky a kuchyňské utěrky kompostovat.

Zbytky kosmetiky

Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů, zbytky slijte a v menším množství je můžete vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve větším množství odvezte na sběrný dvůr.

Řasenka

Ačkoliv je z plastu, je velmi znečištěna.

Ruličky od toaletního papíru, papírových utěrek a obalů na vajíčka

Vyrábí se z recyklovaného papíru. Papír je sice 100 % recyklovatelný, ale zhruba po 6 cyklech již vlákno nelze použít.

Účtenky z termopapíru

Patří do směsného odpadu, protože termopapír v drtivé většině případů obsahuje látku Bisfenol. Uvolněné látky pak znečišťují vodu v papírnách a dostávají se do papíroviny. Tyto účtenky lze tedy třídit pouze, pokud máme jistotu, že jsou fenol-free. Informaci o obsahu těchto látek však běžně na samotném termopapíru nedohledáme.

Papír uhlový (propisovací), voskovaný papír, pauzovací papír, dehtový papír

Molitan

V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora.

Víčka od zavařovacích sklenic

Klasická víčka jsou zpravidla potažena gumou, tedy je nelze vytřídit nikam a patří do směsného odpadu. Gumu nelze vytřídit.

Sáčky od polévek, kávy

Pokud mají vnitřní vrstvu z alobalu, patří do směsného odpadu.

Zrcadlo

Původně byly zadní strany zrcadel natírané stříbrnou příměsí, ty dnešní mají na zadní straně obvykle nátěr hliníkový. Menší zrcátka můžete dát do směsi, větší kusy patří do sběrného dvora.

PVC

PVC obsahuje chlór, který se může uvolňovat. Proto nepatří mezi separovaný odpad. Větší množství patří na sběrný dvůr.

Co dále patří do směsného komunálního odpadu?

Vždy platí, že větší kusy patří zásadně do sběrného dvora, aby se zbytečně neblokovalo místo v kontejnerech.

 • blistr od žvýkaček
 • bakelit
 • celofán
 • časopisy na křídovém papíru
 • fotografie (na lesklém papíru)
 • guma
 • houbičky na nádobí
 • juta
 • krabičky od cigaret
 • porcelán atd.

Na obalech najdete symboly, které poradí, kam je vytřídit. Informace, co konkrétně můžete dávat do příslušného kontejneru, získáte na obecním úřadě nebo od příslušné svozové firmy. Tyto údaje se mohou u jednotlivých svozových firem a v jednotlivých oblastech ČR lišit. 

Zdroj: trideniodpadu.cz

Listopad

Obecní zpravodaj do poštovních schránek:

Zpravodaj Listopad 2019.docx 

Pozvánka na Lampionový průvod 15.11.2019:

Lampionový průvod.doc

Vážení občané, přijměte pozvání na jednání zastupitelstva obce: 

Pozvánka 4.11.2019.docx

Říjen

Hasiči radí.pdf

Hasiči radí 2.pdf

 

Červenec

Policie České republiky nábor 2019.pdf

Duben

Obec Polom

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích

vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele, ředitelky

Mateřské školy Polom

Předpoklady uchazeče:

- vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení)

- občanská a morální bezúhonnost

- dobrý zdravotní stav

Obsahové náležitosti přihlášky:

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004

  Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších  

  předpisů (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)

- doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení

  uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený

  datem a podpisem uchazeče)

- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)

- koncepce rozvoje školy (školského zařízení) v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu  

  (opatřený datem a podpisem uchazeče)

- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne starší než 3 měsíce)

Termín podání přihlášek:   do 10.6.2019

 

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte na adresu Obec Polom, Polom č.p.95, 753 64 Polom.

Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE“.

Ekoltes Hranice informuje tímto o možnosti koupě kompostu a štěpky na jejich kompostárně. Cena za kompost  je stanovena na 100,- Kč za standardní vozík za osobní automobil pro občana, cena za štěpky je stanovena na 200,- Kč za tunu pro občana.

Z provozních důvodů je možnost odvézt kompost, štěpku z kompostárny pouze v pátek,                                                                                                                  v době od 10:00–13:00 hod. nebo po telefonické domluvě (581 674 441, 777 466 107).

 

Březen

Pošta Partner Polom bude 14.3.2019 uzavřena. Účetní obce Polom nebude v době od 11.3. do 15.3.2019 na OU přítomna. Platby nájmů, poplatků apod. se v tomto týdnu nebudou přijímat.

Leden

Místní poplatky za psy a komunální odpad můžete platit v době od 1.3.2019 do 31.8.2019. Ceny zůstávají stejné jako v roce 2018.

Pes: 100,- Kč 
Komunální odpad: 400,- Kč /osoba/

Obecní zpravodaj 2018

Prosinec

Vážení občané, přijměte pozvání na jednání Zastupitelstva obce Polom Pozvánka 19.12..docx

Obecní úřad Polom 

bude v době od pátku 21.12.2018 do středy 2.1.2019 včetně - z důvodu dovolené uzavřen.

Pošta Partner Polom
bude v době od pondělí 24.12.2018 do 1.1.2019 včetně  - z důvodu dovolené uzavřena.

Listopad

Sdružení dobrovolných hasičů  oznamuje, že bude tuto sobotu 10.11.svážet elektroodpad. Nechejte všechny elektrověci, kterých se chcete zbavit, od holicích strojků přes nářadí až po lednice a mrazáky, u obecní cesty. Sběr bude probíhat od 9:00, hasiči projedou celou obcí. V další dny nic venku nenechávejte, pouze v sobotu!  

Znáte někoho, kdo by chtěl prodávat v polomském obchodě, nebo jste Vy sami zájemci? Obchodu hrozí uzavření! COOP Jednota v Uherském Ostrohu přijme pro prodejnu v Polomu pracovníka na pozici vedoucí prodejny,  s týdenním pracovním úvazkem 37,5 hodiny týdně. Nástup je možný ihned, veškeré informace podá paní Plesníková přímo    na prodejně, nebo je lze získat na telefonu 724992632.

Mikroregion Rozvodí právě začíná strategické plánování boje se sociálním vyloučením (čtěte v odkazu) TZ Rozvodí_listopad 2018.docx 

Prodejna Coop Polom
bude v úterý 6.11.2018 z provozních důvodů uzavřena.

Srdečně Vás zveme na Lampionový průvod u příležitosti Dne boje za svobodu, který se bude konat v pátek 16.11., sraz u památníku Republiky v parčíku v 16:00hod. Půjdeme zapálit svíčky padlým v 1. světové válce na hřbitově, a na závěr posedíme v Boudě. Infokanál těsně před akcí. 

Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu proběhne  v sobotu 3.11. od 8:00 do 9:00 u obchodu.

Nebezpečný odpad: znečištěné obaly:plechovky, barvy, lepidla, nalakované hadry, štětce, stěrky. Baterie, chemikálie, postřiky, barvy-laky, ředidla, starý olej, léky, teploměry, zářivky, výbojky,

PNEUMATIKY NE!!!

Velkoobjemný odpad: koberce, lina, matrace, nábytek by měl být rozdělen a odděleny dřevěné a kovové části.

Máte k dispozici sběrný dvůr v Hranicích u "cementářského sídliště" za Albertem. (pro občany Polomi, předložíte OP)  

Prodejna Coop Polom - změna provozní doby od 1.11.2018

Pondělí 6.30 - 11.30  
Úterý 6.30 - 11.30  
Středa 6.30 - 11.30 12.30 - 15.30
Čtvrtek 6.30 - 11.30  
Pátek 6.30 - 11.30 12.30 - 15.30
Sobota 07.00 - 10.00  

Září

Obecní úřad Polom:

Středa 26.9. a čtvrtek 27.9.2018 - účetní dovolená.

Pošta Partner Polom bude otevřena v obvyklé provozní době. 

Středa: 13.00 - 16.00
Čtvrtek: 08.00 - 11.00
Pátek: 28.9.2018 - zavřeno - státní svátek

Uveřejňujeme tiskovou zprávu o navázané spolupráci mezi Obcí Polom (společně s Mikroregionem Rozvodí) a Agenturou pro sociální začleňování.  TZ_Rozvodi.docx

Srpen 

Vážení občané, zveme Vás na Den obce Polom v sobotu 18.8.2018 Pozvánka den obce 2018.docx

Prosíme o vyplnění dotazníku MZE, Plánování v oblasti vod. Děkujeme 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform

Obecní úřad Polom

 • Účetní obce bude čerpat v době od 13.8. do 17.8.2018 dovolenou.
 • Pošta Partner Polom bude od 13.8. do 17.8.2018 otevřena v pravidelné provozní době.

Červenec

30.7. je, z důvodu plánované odstávky elektrické energie, obecní úřad i pošta mimo provoz!  

Obecní úřad Polom

Účetní obce bude čerpat v době od 13.7. do 27.7.2018 včetně dovolenou.

Pošta Partner Polom

bude v době od 13.7. - 27.7.2018 bude otevřena  v pravidelné provozní době.

Květen

Veterinární lékař MVDr. Radek Novotný oznamuje, že bude v sobotu 5.5.2018 od 17.15-17.45 za obchodem provádět vakcinaci psů. Cena základního očkování proti vzteklině je 120,-  Kč, cena rozšířeného očkování proti psince, parvoviróze a dalším chorobám je 370,- Kč. Zároveň bude možno zakoupit tablety na odčervení psů, přípravky proti klíšťatům a blechám a objednat další veterinární služby. Žádáme majitele psů, aby si nezapomněli očkovací průkaz.

Duben

Vážení rodiče,

zápis do Mateřské školy v Polomi proběhne 15.5.2018, od 10:00 do 11:00 a od 14:45 do 15:45 hodin. K zápisu potřebujete: občanský průkaz a rodný list budoucího školáčka.

Kontakt: 581 612 114, Jarmila Proklová, ředitelka.

Milí rodiče,

jste-li noví zájemci, nenechte se odradit vnějším vzhledem budovy, naše malá rodinná školka s max.25 dětmi Vás nezklame. Započali jsme s rekonstrukcí této historické budovy školy z počátku 19. století a věříme, že příští rok dostane nový kabát a nové okolí. Školní zahradu jsme nuceni přestěhovat kvůli blízkosti silnice R48. Děti však zatím mají dostatek prostoru pro bezpečný pohyb jen pět  minut dětské chůze od MŠ. Školka má vlastní kuchyni, koupelnu a wc po rekonstrukci.

Těšíme se na Vás

Marta Koubková, starostka

Obecní úřad Polom

bude v době od pondělí 30.4.2018 do  pondělí 7.5.2018 včetně uzavřen

Pošta partner Polom

bude v době od 30.4.2018 do 7.5.2018 otevřena v obvyklých provozních hodinách

Po a St: 13.00 - 16.00 a  Út, Čt, Pá: 08.00 - 11.00

Březen

Pošta Partner a Obecní úřad Polom
čtvrtek 29.3.2018 zavřeno

Novinky na rok 2018 v oblasti zateplování bytových domů v IROP

Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech pokračuje v IROP i v roce 2018. Řídicí orgán IROP vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky bytových domů 78. výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Žádosti o podporu je možné podávat od 2. 2. 2018. Alokace výzvy je 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a příjem žádostí potrvá do vyčerpání alokace výzvy, maximálně do 29. 11. 2019.

Nová 78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu Energetické úspory v bytových domech II., ve které byl příjem žádostí ukončen 12. 1. 2018. Od listopadu loňského roku byl v této výzvě patrný razantní nárůst počtu podávaných žádostí o podporu i nárůst objemnějších projektů. Celkem bylo v 37. výzvě předloženo 1325 žádostí o podporu v celkovém úhrnu 2,707 mld. Kč z EFRR a nyní probíhá vyhodnocování podaných projektů. Podpora v této výzvě oslovila vlastníky bytových domů a společenství vlastníků jednotek ve 423 městech a obcích České republiky. O největší objem podpory zažádala společenství vlastníků jednotek (1,53 mld. Kč) a obce (865 mil. Kč). Nejaktivnější byli žadatelé v Moravskoslezském kraji (téměř 17,5 % předložených žádostí), dále ve Středočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji (každý kraj měl téměř 10% zastoupení).

Po vyjednaném snížení nároků na zdroje tepla byly od června loňského roku nabídnuty také příznivější podmínky pro čerpání podpory na plynové kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla. Z předložených projektů je patrné, že i tato změna se setkala se zájmem.

Počet proplacených projektů překročil na konci loňského roku první stovku a na proplacení v lednu čekalo dalších 160 projektů, u kterých byla fyzicky ukončena realizace. Mezi největší vyplacené žádosti patří např. projekty měst Frýdku-Místku, Hronova nebo Tábora. Z ostatních proplacených projektů lze jmenovat např. zateplení a výměny oken a vstupních dveří v bytovém domě o 48 bytových jednotkách v Otrokovicích, nebo zateplení dvou bytových domů o 22 bytech v Kralovicích na Plzeňsku.

výzva přináší nové možnosti pro podporu bytových družstev, která sice nejsou výhradním vlastníkem bytového domu, ale v souladu s národní legislativou vykonávají funkci správce bytového domu do doby založení společenství vlastníků jednotek. Aktuálně se pro tato družstva podařilo vyjednat možnost získání podpory za celý bytový dům. Pro společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby přibyla nově možnost v určitých případech podat žádost o podporu mimo režim veřejné podpory a de minimis. U projektů mimo režim veřejné podpory podle blokových výjimek (dle Nařízení Komise 651/2014) došlo také k rozšíření způsobilých výdajů. Byl také zredukován počet povinně naplňovaných indikátorů – nově hodnoty indikátorů „Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů“ a „Výroba tepla z obnovitelných zdrojů“ budou vyhodnocovány pouze na úrovni Řídicího orgánu za celou výzvu a nebudou uváděny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Stejně jako v předcházejících výzvách platí snížené technické nároky pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. Pro tyto domy může být vzhledem k památkové ochraně obtížné provést kompletní úpravy s cílem uspořit požadované množství celkové dodané energie, a proto v těchto případech pro získání 30% podpory postačí zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Tuto možnost zatím využily vlastníci památkově chráněných bytových domů v centru Plzně nebo Kutné Hory.

Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické úspory v bytových domech III. naleznete na webu IROP.

Projektové záměry lze konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky, které je zprostředkujícím subjektem IROP.

„regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky“ vložit odkaz: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/78-vyzva/

Únor

Obecní úřad Polom , Pošta Partner Polom

 • V době od 26.2. do 2.3.2018 z důvodu stěhování zavřeno.

Provoz v nově zrekonstruované budově Polom čp.95, bude zahájen 5.3.2018. Obecní úřad Polom a Pošta Partner Polom bude v pátek 9.2.2018 z důvodu školení účetní obce uzavřena.

Leden

MAS Hranicko vyhlašuje první výzvu dotačního programu MAS-PRV pro zemědělce a drobné podnikatele, viz. odkazy níže.

Vážení občané, pro příští rok zavedeme novou praxi v roznášení obecních kalendářů zdarma až do schránky. Některé kalendáře, bohužel, skončily hned po doručení v odpadu. Proto příští rok budeme v měsíci říjnu přijímat objednávky na obecní kalendář pro ty občany, kteří jej opravdu využijí. V dnešní době je spousta možností a velmi vyvedených komerčních či podnikových kalendářů, a tak není potřeba plýtvat obecními financemi v případech, kdy to nepřináší užitek a radost.(starostka)

Varuji tímto nepořádníky, kteří zanášejí kontejnery na tříděný odpad, aby toho okamžitě zanechali! V plastech byla škvára a popel, dětské plíny v igelitkách u obchodu a množství lahví, pohozených před kontejnerem tamtéž. Množství plastů, kovu a jiného materiálu za železničním přejezdem, jako by někdo vyklízel dílnu, v autobusové zastávce vysypaný odpadkový koš - hnus!

Nabádám Vás, abyste byli pozorní a nenechali tahle čuňata zaneřáďovat obec! Napomenťe, upozorněte, nahláste na Obecním úřadě, nenechat to plavat, prosím. (starostka) 

Druhé kolo Volby prezidenta ČR se koná v pátek 26.1.2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 27.1.2018 od 08.00 do 14.00 hodin v místnostech Obecního úřadu Polom.

Hlasovací lístky volič obdrží ve dnech volby prezidenta až ve volební místnosti. Občané, kteří se nemohou z vážných zdravotních důvodů do volební místnosti dostavit, ať se nahlásí telefonicky na OU. Členové volební komise přijedou s přenosnou volební urnou do místa trvalého bydliště.

Místní poplatky za psa a komunální odpad pro rok 2018 činí:

kom. odpad: 400,- Kč/osoba trvale hlášená na č.p. v obci Polom

kom. odpad: 400,- Kč/zahrádkáři mající stavbu na pozemku

pes: 100,- Kč

Poplatky lze hradit bezhotovostně na č.u. 1883026339/0800, VS: číslo popisné stavby; u zahrádek číslo parcely nebo hotově přímo na obecním úřadě, a to od 1.3.2018 do 31.8.2018.