Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

1. 1. 2024

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

1. 1. 2024

OZV o místním poplatku ze psů.pdf

 

OZV Požární řád.docx

     1. 1. 2024                                13. 3. 2024               

Tržní řád

OZV obce Polom č.2 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

OZV obce Polom č.3 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

Vnitřní směrnice č.1 2023 o Nakládání s nemovitostmi obce.pdf 

 

 10. 6. 2016

1. 1. 2022

1. 1. 2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

 

Aktuální pořadník žádostí o obecní byt je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Polomi.