Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Základní informace

Základní informace


Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je  ve školním  roce 2021/22 stanovena od 1.9. do 30.6. na 300 Kč měsíčně. V době hlavních prázdnin pak 150,- Kč

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně, neplatí pro děti s odloženou školní docházkou a pro děti se zdravotním postižením.

 

Osvobozena od úplaty bude fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče nebo dávky v hmotné nouzi a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ (potvrzení o přiznání dávky v hmotné nouzi je zákonný zástupce povinen doložit každý měsíc).

 

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy.

 

Úplata za předškolní vzdělávání se vybírá v hotovosti v mateřské škole vždy do 15. dne téhož měsíce.

Rodiče musí dodržovat termín zaplacení i v případě nepřítomnosti dítěte ve škole. Opakované nezaplacení úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

PLATBA NA ÚČET

Číslo účtu: 1890750309/0800

Variabilní symbol:   každému byl přiřazen vlastní

Zpráva pro příjemce:  Školné za (daný měsíc)


 

Provozní doba 

Pondělí až pátek

6:45 - 15:45 hodin

 

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 - 12:15 hodin

Vyzvedávání dětí po odpolední svačině: 14:30

Režim dne

Dopoledne je zařazeno povinné předškolní vzdělávání od 8:00 -12:00 hodin

 

06:45 – 08:00 – Spontánní a individuální činnosti

08:00 – 08:30 – Pohybová chvilka, hygiena

08:30 – 09:00 – Ranní svačina

09:00 – 09:30 – Řízená činnost

09:30 – 11:30 – Pobyt venku

11:30 – 12:00 – Oběd a hygiena

12:00 – 14:00 – Odpolední odpočinek, spánek, klidové činnosti a hry

14:00 – 14:30 – Hygiena, odpolední svačina

14:30 – 15:45 – Řízené a spontánní činnosti a hry, pohybové aktivity, hry na školní zahradě,