Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Obecní zpravodaj > Obecní zpravodaj 2011

Obecní zpravodaj 2011

Prosinec 2011

Aktuální informace Ředitelství silnic a dálnic - příslib výměny oken bude realizován nejdříve na jaře 2012.

V pondělí 5.prosince Mikuláš naděloval i v naší obci. Jak vypadala Mikulášova družina se můžete podívat  zde.

Obec Bělotín a Obec Polom zvou všechny dříve narozené na tradiční setkání 17. prosince 2011 v Bělotíně. Pozvánka

Oznámení pro všechny děti a jejich rodiče! V pondělí 5. prosince projíždí vesnicí Mikuláš.

Listopad 2011

Srdečně Vás zveme na listopadové obecní akce pro všechny, kdo se chtějí zúčastnit.

Ve středu 16.11.2011 od 17. hod. se koná lampiónový průvod u příležitosti                               Dne boje za svobodu a demokracii. Sraz u Mateřské školy, průvod půjde kolem bytovek č.2 a č.3 k nádraží a zpět chodníkem na hřiště. V Boudě bude čekat něco na zahřátí a smlsnutí.

V pátek 25.11.2011 se koná od 16. hod. tradiční Vánoční zdobení.

Říjen 2011

Ředitelství silnic a dálnicpřislíbilo výměnu oken, jako protihlukové opatření, u dotčených nemovitostí (viz. Vám doručený dotazník) na prosinec letošního roku. Budete včas informováni, případně přizváni na jednání se zástupci ŘSD. Okna budou vyměněna bezplatně, osazena budou standardní bílá plastová okna. Bližší informace momentálně nemáme k dispozici. 

V sobotu 8.října bude k Boudě u hřiště přistaven kontejner na sběr nebezpečného odpadu. Od 9:40 do 10:10hod. můžete přinést staré elektro a pneumatiky. Nevyhovuje-li vám tento termín, po domluvě se starostkou (602 514 346) můžete složit odpad na určeném místě ještě před datem svozu, naložení zajistíme.

Září 2011

V týdnu od 26. do 30.9.2011 bude majitelům nemovitostí ohrožených povodněmi doručen Povodňový plán majitele nemovitosti. Prosím o vyplnění a doručení, nejlépe obratem, na Obecní úřad. V případě nemoci, atd. volejte 602 514 346, formulář si u Vás vyzvednu.(starostka)

 

Ve čtvrtek 2.září se konala prezentace zpracování analytické části projektu protipovodňových opatření na k.ú. obcí Jindřichov, Bělotín a Polom. Materiály k projektu k nahlédnutí na obecním úřadě nebo informativní text zde.Ekotoxa, návrh zpracování, text.

Srpen 2011

Pokračují opravy varhan (dotace MMR na obecní kapli         sv. Kateřiny)

 

Děkuji všem, kteří pomáhali na přípravě Dne obce. Zejména: SDHasičů Polom a manželům Palovým za organizaci a přípravu fotbalového a volejbalového turnaje; hasičům, Školičce Polom a Střeleckému klubu za občerstvení a tipy na kulturní program. Velký dík patří také dobrovolníkům, kteří se nabídli s pomocí při chystání a chodu slavnosti. Vy všichni jste se zasloužili o to, že ani počasí nebylo na překážku společné zábavě. (starostka)foto

Pan Drohsler přislíbil opravu osvětlení chodníku k nádraží na 31.8.2011, kdy bude položený nový zemní kabel. Jde o částečnou opravu, na celkovou rekonstrukci v této chvíli obec nemá finanční prostředky.  

Informace o probíhající fázi terénního sběru dat, pro účely Komplexní pozemkové úpravy, čtěte na úřední desce, tj.povolení ke vstupu na pozemky.

Počátkem srpna započnou opravy límců na mostech silnice I/48 (započnou pod Lučickým křížem - skončí u Cihelny), z nichž nebezpečně opadávaly kusy betonu. Doprava pod mosty bude omezena částečnými uzavírkami, tj. části silnic III.tř. a místní komunikace. Tyto opravy potrvají do 30.9.2011. Děkujeme za pochopení.

Červenec 2011

Den obce alias Polomské hody se konají závazně a neměnně 13.srpna!

Červen 2011

Zastupitelstvo obce schválilo Provozní řád hřiště MŠ Polom. Hřiště se uzavírá ve 20:00hod.

Provozní řád dětského hřiště MŠ

Zastupitelstvo obce Polom schválilo pravidla pro přidělování bytů z majetku obce do nájmu občanů. Součástí je Žádost o byt, poplatek za podání žádosti do pořadníku 200,-Kč. Žadatel je ovinen svou žádost aktualizovat vždy k 31.12. příslušného roku. Pravidla pro přidělování obecních bytů.(včetně žádosti)

Pozvánka na smažení vajec v sobotu 11.června

Květen 2011

28.5. se konalo i přes velkou nepřízeň počasí Kácení máje a dětský den. Poděkování patří všem, kteří  přesto přišli, dětem které soutěžily a tancovaly jako o život. Pochvalu zaslouží organizátoři akce - především dobrovolní hasiči, paní učitelky i maminky, které pomohly se stanovišti pod provizorním zastřešením. Diskotéka končila nad ránem, a tak si dovolím předpokládat, že to byla akce nad očekávání úspěšná. (starostka)foto

Poděkování Diakonie Broumov za sběr šatstva.Dopis

Duben 2011

V sobotu 7. května od 9:40 do 10:10 proběhne sběr nebezpečného odpadu.  Přineste:

Obec Polom:

  • děkuje členům SDH Polom za brigádu, kterou pomohli při stavbě opěrné zdi na č.p.89.
  • se zapojila do přípravy soutěžení o dodavatele energií v rámci Mikroregionu Hranicko (elektřina, plyn).
  • koupila dům č.p 95, který bude přebudován pro účely obecní vybavenosti (zázemí pro spolkový život v obci)

V pátek 15.dubna se koná tradiční Velikonoční zdobení pro všechny, podrobnosti v pozvánce. Pozvánka na Velikonoční dílničku

Březen 2011

Kontejner na elektroodpad
Ve dnech 30.3. a 31.3.2011 bude na parkoviště u "Boudy" přistaven kontejner na elektroodpad. Možnost odkládáníodpadu bude v době od 07.00 do 17.00 hodin.Kontejner je určen na:
Velké spotřebiče: ledničky, pračky, sušičky, sporáky,mikrovlnky. Malé spotřebiče: vysavače, žehličky, friťáky, varné konvice,fény. (El. nářadí: pily, vrtačky, brusky, aku-nářadí)

Zájemci o kompostéry (400, 700 nebo 900 litrů), zdarma na zápůjčku v rámci projektu Mikroregionu Hranicko, hlaste se na obecním úřadě.

Únor 2011

Výzva zemědělským podnikatelům.pdf

Leden 2011

 

Využijte E-BOXObec přídila nádobu na sběr drobných elektrozařízení (kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, DVDpřehrávače, rekordéry, kamery, fotoaparáty, telefony a příslušenství, elektron. hračky, hrací konzole, ovladače, nabíječky, adaptéry, drobná kancelářská technika) POZOR vše max. velikosti 27x28cm. Do E-BOXu nepatří žárovky, zářivky, úsporné či jiné osvětlovací zařízení! E-BOX najdete v Boudě na hřišti po dobu otevření pošty (denně 14.30-15.30) a místní knihovny (pondělí od 15-17 hodin).

 

Přiznání k dani z nemovitostí

Pro výpočet daně z nemovotosti : Polom - koeficient 1;  6,45 za metr čtvereční.

Zpravodaj prosinec 2010